Jak wygląda chrzest?

Ceremonia chrztu odbywa się w Kościele. Jej świadkami są rodzice, chrzestni i wszyscy zaproszeni goście. Jednak nie wszyscy mieli okazję obserwować ją z bliska. Jak wygląda chrzest w kościele katolickim?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że w zależności od parafii chrzest może być udzielany w trakcie mszy świętej, przed mszą lub po niej. Nie zawsze musi to być niedziela, chrzest równie dobrze może się odbyć w inny dzień tygodnia.

Co jest potrzebne do chrztu w kościele?

W trakcie chrztu wykorzystywane śą:

  • woda święcona – jest to nawiązanie do Chrztu Jezusa w rzece Jordan; woda święcona ma moc oczyszczania z grzechu,
  • krzyżmo Święte – to mieszanina oliwy z oliwek i balsamu; również ma moc oczyszczającą, ale jest też swego rodzaju potwierdzeniem naznaczenia przez samego Boga,
  • biała szata dla dziecka– biały to kolor niewinności i cnoty wolnej od grzechu szatana i pierworodnego, zazwyczaj przygotowuje ją matka chrzestna,
  • świeca chrzcielna – jest ona zapalana na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości, zazwyczaj ojciec chrzestny zapala ją od paschału.
if (typeof CeneoAPOptions == "undefined" || CeneoAPOptions == null) { var CeneoAPOptions = new Array(); stamp = parseInt(new Date().getTime()/86400, 10); var script = document.createElement("script"); script.setAttribute("type", "text/javascript"); script.setAttribute("src", "//partnerzyapi.ceneo.pl/External/ap.js?"+stamp); script.setAttribute("charset", "utf-8"); var head = document.getElementsByTagName("head")[0]; head.appendChild(script); } CeneoAPOptions[CeneoAPOptions.length] = { ad_creation: 419313, ad_channel: 37912, ad_partner: 21910, ad_type: 2, ad_content: 'świeca do chrztu', ad_format: 3, ad_newpage: true, ad_basket: false, ad_container: 'ceneoaffcontainer419313', ad_formatTypeId: 1, ad_contextual: false, ad_recommended: false, ad_showRank: false };

Jak wygląda ceremonia chrztu krok po kroku?

Ceremonii Chrztu rozpoczyna się od słów:

– Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice odpowiadają:

– Maria Magdalena.

Kapłan pyta rodziców:

– O co prosicie Kościół święty dla Marii Magdaleny?

Rodzice odpowiadają:

– O Chrzest.

if (typeof CeneoAPOptions == "undefined" || CeneoAPOptions == null) { var CeneoAPOptions = new Array(); stamp = parseInt(new Date().getTime()/86400, 10); var script = document.createElement("script"); script.setAttribute("type", "text/javascript"); script.setAttribute("src", "//partnerzyapi.ceneo.pl/External/ap.js?"+stamp); script.setAttribute("charset", "utf-8"); var head = document.getElementsByTagName("head")[0]; head.appendChild(script); } CeneoAPOptions[CeneoAPOptions.length] = { ad_creation: 419333, ad_channel: 37663, ad_partner: 21910, ad_type: 2, ad_content: 'zaproszenie na chrzest', ad_format: 3, ad_newpage: true, ad_basket: false, ad_container: 'ceneoaffcontainer419333', ad_formatTypeId: 1, ad_contextual: false, ad_recommended: false, ad_showRank: false };

Następnie rozpoczyna się właściwa ceremonia. Kapłan mówi:

– Prosząc o Chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice odpowiadają:

– Jesteśmy świadomi.

Następnie kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych:

– A wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

Rodzice chrzestni odpowiadają:

– Jesteśmy gotowi.

Wtedy kapłan zwraca się do chrzczonego dziecka:

– Mario Magdaleno, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Po tych słowach kapłan zbliża się do dziecka i kreśli na jego czole znak krzyża. Po nim to samo powinni uczynić rodzice i chrzestni.

Następnie następuje faktyczny obrzęd Chrztu Świętego. To w tym momencie potrzebne będą biała szatka oraz świeca chrzcielna – powinni przygotować je chrzestni.

Kapłan odmawia modlitwę, a po niej modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną, następnie zwraca się do rodziców dziecka i chrzestnych następującymi słowami:

– Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują Chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy odpowiadają:

– Wyrzekamy się

Następnie kapłan przechodzi do pytań skierowanych do rodziców i rodziców chrzestnych:

– Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was nie opanowało?

Odpowiadają: – Wyrzekamy się.

Kapłan: – Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Odpowiadają: – Wyrzekamy się.

Kapłan: – Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Odpowiadają: – Wierzymy.

Kapłan: – Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?

Odpowiadają: – Wierzymy.

Kapłan: – Czy wierzycie w Ducha Świętego?

Odpowiadają: – Wierzymy.

Na zakończenie tej części ceremonii kapłan mówi:

– Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym.

Odpowiadają: – Amen.

Teraz nastąpi właściwe ochrzczenie dziecka, poprzez polanie jego głowy wodą święconą z chrzcielnicy. Kapłan pyta rodziców i chrzestnych:

– Czy chcecie aby Maria Magdalena otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?

Odpowiadają: – Chcemy.

Kapłan mówi: – Mario Magdaleno, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (w tym czasie polewa wodą święconą znak krzyża na główce dziecka).

Wszyscy razem mówią: – Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Następnie kapłan namaszcza czoło dziecka Krzyżmem Świętym a dziecko otrzymuje białą szatę, uprzednio przygotowaną przez matkę chrzestną (przykrywamy nią dziecko).

Na zakończenie Chrztu kapłan mówi:

– Mario Magdaleno, stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy odpowiadają: – Amen.

Kapłan: – Przyjmujcie światło Chrystusa.

W tym momencie następuje zapalenie świecy od paschału (zazwyczaj robi to ojciec chrzestny).

Kapłan mówi: – Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

W zależności od tego, kiedy odbywa się chrzest po tych słowach albo następuje dalsza część mszy świętej albo mają miejsce niezbędne formalności. Po chrzcie dziecko otrzymuje też często od kapłana obrazek, który będzie pamiątką chrztu świętego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *