Co robi chrzestna na chrzcie?

Co robi chrzestna na chrzcie? Co należy do jej obowiązków w trakcie samego sakramentu i jak powinna się przygotować do swojej roli tego dnia? Zapraszamy do lektury!

Z tego artykułu dowiesz się:

Chrzest to pierwszy sakrament, jaki człowiek przyjmuje w swoim życiu. Przez wielu uważany jest jednocześnie za najważniejszy. Bardzo ważne jest, aby wybór rodziców chrzestnych był przemyślany, ponieważ powinni oni uczestniczyć w życiu maluszka przez wiele lat. Warto zadbać o to, aby dziecko miało z nimi częsty kontakt i mogło na nich liczyć w każdej sytuacji. Matka chrzestna pełni bardzo ważną rolę w życiu każdego dziecka.

Obowiązki matki chrzestnej

Zostanie mamą chrzestną to wielki przywilej, ale również obowiązek. Taka prośba od rodziców nowo narodzonego dziecka powinna być przyjmowana z wdzięcznością i radością. Bycie chrzestnym nie może się jednak ograniczać jedynie do jednego dnia. Matka chrzestna powinna spotykać się jak najczęściej z maluszkiem, uczestniczyć w jego życiu i wspierać rodziców w wychowaniu.

co robią rodzice chrzestni podczas chrztu
Rola matki chrzestnej podczas chrztu nie jest funkcją czysto reprezentacyjną.

Wiele kobiet zastanawia się nad tym, co robi chrzestna na chrzcie. Jedną z ważnych zasad, które obowiązują w wielu rodzinach jest zaopatrzenie dziecka w strój do chrztu. Nie każdy rodzic ma jednak takie życzenia i wymagania wobec przyszłej chrzestnej.

Niekiedy wystarczy jedynie zakupienie szatki, którą nakłada się na dziecko w trakcie przyjmowania chrztu. Sama szatka jest synonimem przyjęcia zgody na piastowanie tego zaszczytnego stanowiska. Najlepiej skonsultować się z rodzicami dużo wcześniej i upewnić, czy oczekują również zakupienia stroju.

Co matka chrzestna robi na chrzcie?

Osoba pełniąca rolę matki chrzestnej razem z ojcem chrzestnym wprowadzają małego człowieka do kościoła. Chrzestna okrywa dziecko szatką, którą wcześniej kupiła na znak zgody i przyjęcia swoich obowiązków.

W trakcie samej mszy powinna również złożyć wyznanie wiary oraz przysięgę, której później powinna dotrzymać. Warto pamiętać, że takiej obietnicy matka chrzestna powinna dotrzymywać przez kolejne lata, jak również wprowadzać dziecko w życie zgodnie z wartościami, jakie przedstawia wiara chrześcijańska.

Jakich formalności musi dopełnić przyszła chrzestna?

Nie każdy może zostać rodzicem chrzestnym. Kościół stawia bowiem przed taką osobą konkretne wymagania:

  1. Warunek określonego wieku – musi mieć ukończony szesnasty rok życia.
  2. Bierzmowanie – chrzestna sama musi wcześniej przyjąć sakrament bierzmowania.
  3. Odpowiednie zaświadczenie – bardzo często ksiądz wymaga od przyszłej chrzestnej dostarczenia zaświadczenia z własnej parafii, które potwierdza fakt sakramentu oraz to, że kobieta jest członkiem kościoła.
  4. Brak rozwodu – matką chrzestną nie może też zostać osoba rozwiedziona.

Bardzo ważne jest również odbycie spowiedzi przed sakramentem, a powinno to znaleźć potwierdzenie w postaci karteczki opatrzonej podpisem księdza spowiednika.

Często księża udzielający sakramentu chrztu zapraszają oboje rodziców chrzestnych na spotkanie, w trakcie którego mogą się dowiedzieć między innymi, co chrzestna robi na chrzcie, jaka jest rola ojca chrzestnego i jak będzie przebiegała msza. Wiele zależy jednak od parafii, dlatego warto dowiedzieć się wcześniej, czy zachodzi taka konieczność. Od tego też może zależeć co robi matka chrzestna na chrzcie (a także co robi ojciec chrzestny podczas chrztu). Dobrą praktyką jest dopytanie przed uroczystością, jakie są zwyczaje w danej parafii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *