Co to jest chrzest?

Chrzest to pierwszy z sakramentów, jakie przyjmuje człowiek. Jest fundamentem chrześcijańskiego życia i otwiera się drogę do następnych sakramentów. Chrzest zmywa z człowieka grzech pierworodny i sprawia, że nowo ochrzczony staje się członkiem Kościoła katolickiego oraz jednoczy się z Chrystusem.

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Co to jest chrzest?

Chrzest to pierwszy z siedmiu sakramentów świętych. Chrzest:

 • zmywa grzechy (w tym grzech pierworodny),
 • zapewnia życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
 • czyni człowieka członkiem Kościoła katolickiego,
 • daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Chrzest przyjmuje się tylko jeden raz w życiu, ponieważ według katechizmu katolickiego odciska on na duszy niezatarte znamię.Ten duchowy charakter nabyty w trakcie chrztu uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

Jak wygląda chrzest?

Według Deklaracji Światowej Rady Kościołów z 1982 roku istotnymi elementami chrztu są:

 • wysłuchanie nauk Pisma Świętego dotyczących jego znaczenia,
 • przyzywanie Ducha Świętego,
 • wyrzeczenie się zła,
 • wyznanie wiary w Trójcę Świętą,
 • wykorzystanie wody.

Chrzest odbywa się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: ” <imię>, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Według tradycyjnej symboliki woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Użyta w czasie obrzędu chrztu zmywa z człowieka grzech pierworodny. Jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia.

O tym jak wygląda ceremonia chrztu krok po kroku przeczytasz w tekście Jak wygląda chrzest?

Kto może ochrzcić dziecko?

Zwyczajowym szafarzem chrztu jest biskup i kapłan oraz diakon. Jednak w razie konieczności, jaką jest chociażby zagrożenie życia, chrztu może udzielić każda osoba, nawet nie ochrzczona, która robi to w wymaganej intencji. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć czynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci i zastosować trynitarną formułę chrzcielną, czyli odwołującą się do Trójcy Świętej (<imię>, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego).

Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu?

Chęć ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Należy przygotować następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub był udzielany w tej samej parafii to nie trzeba go dostarczać)
 • dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą zostać ojcem i matką chrzestną

Więcej o dokumentach potrzebnych do chrztu znajdziesz w tekście Jakie dokumenty do chrztu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *